INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČR

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá! Při nakládání s Vašimi osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie. Snažíme se neustále zvyšovat standard zabezpečení Vašich osobních údajů, abychom je ochránili před případným zneužitím.

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, jak naše společnost KOBE RESTAURANTS s.r.o., IČ: 015 69 694, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/ 11, PSČ 110 00 zpracovává Vaše osobní údaje a jaká máte v této souvislosti práva.

 1. K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem nabídky a dodání našich produktů a informací o nich.

Vaše osobní údaje potřebujeme k evidenci a k zasílání nabídek a obchodních a marketingových sdělení, kdy Vás informujeme o našich akcích, novinkách a slevách. V případě členství v klubu KOBE VIP CARD CLUB dále slouží Vaše osobní údaje pro účely vedení členské evidence. 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud je získáváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete ve Vaší objednávce nebo v přihlášce do našeho KOBE VIP CARD CLUBU. Konkrétně se jedná o jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefon.

 1. Potřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas?

Vaše osobní údaje můžeme v dále uvedených případech zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Jedná se o situace, kdy je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné ke splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy (evidence objednávky, dodání produktů), k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví) a pro účely ochrany našich práv a oprávněných zájmů (vymáhání nároků ze smlouvy, zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům).

V žádném z těchto případů právní předpisy nevyžadují Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů bychom nemohli plnit naše závazky z uzavřené kupní smlouvy a dodat Vám objednané zboží.

V případě účasti v KOBE VIP CARD CLUBU Vám můžeme zasílat informace o našich akcích, novinkách a slevách možné pouze s Vaším. I bez udělení souhlasu s využitím Vašich osobních údajů pro potřeby zasílání obchodních sdělení tak můžete být členy KOBE VIP CARD CLUB, nicméně Vám tak nebudeme moct poskytnout veškeré možné výhody, zejména aktuální informace o našich akcích a slevách a dále příležitostně poskytované slevy.

 1. Co dělat, pokud nechcete dostávat naše obchodní sdělení?

Pokud si nepřejete dostávat naše obchodní sdělení, dejte nám to vědět. Můžete kliknout na odkaz umístěný v zápatí každé e-mailové zprávy a ze zasílání obchodních nabídek se jednoduše odhlásit. Anebo nám zašlete e-mail na: office@koberestaurants.cz.

Vaši žádost zpracujeme a zašleme Vám zpět potvrzení, že jste byl odhlášen ze zasílání našich obchodních sdělení. A pak již žádnou naši obchodní nabídku neobdržíte. I nadále však můžeme Vaše osobní údaje využívat v souvislosti s dodáním objednaného zboží či v souvislosti s Vaším členstvím v KOBE VIP CARD CLUB.

Pokud se budete chtít k zasílání našich nabídek znovu přihlásit, je to samozřejmě možné. Pošlete nám e-mail na: office@koberestaurants.cz.

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám pro účely jejich vlastního marketingu.

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti a dále naši obchodní partneři, kteří pro nás zajišťují jednotlivé služby (např. přepravní společnosti, poskytovatelé reklamních služeb atd.). U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji.

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování pouze v rámci EU.

Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky i manuálně, v obou případech však přijímáme bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační. Minimálně stejný standart zabezpečení vyžadujeme i od našich smluvních partnerů v postavení zpracovatelů osobních údajů.

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, členství v KOBE VIP CARD CLUB, a dále po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle příslušných právních předpisů.

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme Vaše osobní údaje do doby, než vznesete námitku a odhlásíte se ze zasílání obchodních sdělení (viz čl. 4). 

 1. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům. Zajímá Vás, jaké údaje o Vás evidujeme? Na Vaší žádost Vám potvrdíme, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou údaje uloženy a o dalších právech vzniklých v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na vyžádání Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních dokladů.
 • právo na opravu. Změnil se nějaký z Vašich osobních údajů? Když nás upozorníte, bez zbytečného odkladu aktualizujeme osobní údaje, které o Vás evidujeme, a opravíme veškeré nepřesnosti.
 • právo na výmaz. Nechcete, abychom využívali Vaše osobní údaje? Pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, anebo jsme snad Vaše osobní údaje zpracovávali neoprávněně, na základě Vaší žádosti je bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.
 • právo na omezení zpracování. Chcete omezit rozsah, v jakém využíváme Vaše osobní údaje? Pokud nás o to požádáte, v dále uvedených případech omezíme zpracování Vašich osobních údajů: (i) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, (ii) vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, k nimž jsme je zpracovali anebo (iv) vznesl jste námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a dosud jsme neposoudili, zda převažují Vaše oprávněné důvodu pro likvidaci Vašich údajů nad našimi oprávněnými zájmy. Na rozdíl od výmazu zůstávají v tomto případě Vaše osobní údaje u nás uchovány, nicméně je nebudeme využívat k účelům, pro které bylo zpracování omezeno.
 • právo odvolat souhlas. Již nechcete dostávat naše obchodní sdělení a newslettery? Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, který jste nám udělili v souvislosti s přihláškou do KOBE VIP CARD CLUB, můžete kdykoli odvolat. Můžete kliknout na odkaz umístěný v zápatí každé e-mailové zprávy a ze zasílání obchodních nabídek se jednoduše odhlásit. Anebo nám zašlete e-mail na: office@koberestaurants.cz
 • právo vznést námitku. Nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných práv a zájmů? Můžete kdykoli vznést námitku. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků anebo v případech, kdy naše závažné oprávněné důvody pro zpracování převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu osobních údajů. Nezapomeňte nám proto říct, co konkrétně Vám vadí.
 • právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Dostaly se Vaše osobní údaje do nepovolaných rukou? Kdyby i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a nastalá situace by pro Vás představovala významné riziko, bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat. Nemusíme Vám dát vědět jen v případě, že jsme Vaše osobní údaje zašifrovaly a jsou tak třetí osobě nesrozumitelné nebo že se nám podařilo eliminovat rizika vyplývající ze zpřístupnění osobních údajů.
 • právo podat stížnost. Nejste spokojeni s tím, jak postupujeme při zpracování Vašich osobních údajů? Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobní údajů. Ale budeme rádi, pokud to nejdříve řeknete nám a vše společně vyřešíme.

Není Vám něco jasné? Nebo chcete uplatnit některé ze svých práv? Obracejte se na nás prostřednictvím e-mailu: office@koberestaurants.cz